3.8 C
Prague
Úterý, 29 listopadu, 2022

Připravte se na daňovou kontrolu v klidu a bez stresu

Mohlo by vás zajímat:

Máloco a málokdo umí vystresovat člověka natolik jako kontrola z berňáku. Daňová kontrola je noční můrou každého podnikatele. Většinou tato kontrola neprobíhá namátkově, ale vždy je k ní nějaký důvod. Podívejte se, čím můžete upoutat pozornost finančního úřadu, jak daňová kontrola probíhá a jaké může mít následky.

Výběr daní se od roku 2011 řídí tzv. daňovým řádem, který se týká právě finančních kontrol. Taková kontrola z berňáku má za cíl jen jedno, a to eliminovat daňové úniky. Z toho vyplývá, že kontrola zjišťuje a prověřuje daňový základ a další okolnosti pro správné stanovení daně.

Z jakých důvodů vás může daňová kontrola navštívit?

Jak již bylo řečeno, daňová kontrola zřídka přichází namátkově. Zpravidla má každá její návštěva nějaký důvod. Finanční úřad velmi poctivě hlídá daňovou povinnost podnikatelů a jakmile se mu něco nezdá, vyšle do terénu kontrolu.

Podezřelé se mohou finančnímu úřadu jevit:

 • Dlouhodobé finanční ztráty
 • Velké výkyvy v hospodaření, tj. střídání ziskového a ztrátového roku
 • Nadměrné odpočty DPH
 • Špatně vyplněné daňové přiznání
 • Nedoplatky na SZP či exekuce

Pravděpodobně není podnikatele, který by se nesnažil najít způsob, jak snížit základ daně. Pokud tak činí v mezích zákona, je to naprosto v pořádku.

Průběh daňové kontroly

Úředníci daňové kontroly sice nemají povinnost svou návštěvu hlásit, obvykle svou návštěvu ale i tak oznámí několik dní předem. Konkrétně je kontrola zahájena dnem, kdy podnikatel dostane oznámení od FÚ o zahájení daňové kontroly. Oznámení vždy obsahuje specifikovaný předmět kontroly.

Jaké dokumenty jsou kontrolovány?

Daňová kontrola má právo vyžádat si od vás dokumenty mladší maximálně 3 let. Mohou chtít předložit listiny, doklady, účetnictví, ale i výrobu a sklad. Jednoduše řečeno mohou požadovat provést všemi prostory, které jsou určené k podnikání.

Příklady nejčastěji kontrolovaných dokumentů:

 • Vydané a přijaté faktury s příslušnou dokumentací
 • Výpisy z bankovních účtů
 • Účetní evidence – patří sem hlavní kniha, obratová předvaha, analytické vedení účtů, stav pokladny, skladová a zakázková evidence atd.
 • Zaměstnanecké smlouvy a benefity
 • Majetkové knihy
 • Daňová evidence (jestliže subjekt kontroly není povinen vést účetnictví)
 • Evidence pro účely DPH

Jaké může mít daňová kontrola následky?

Každý podnikatel by se měl seznámit s daňovou kontrolou a jejími následky. Nevědomost totiž neomlouvá a možná znalost někomu pomůže k poctivějšímu podnikání.

Pokud úředníci zjistí nějaké nesrovnalosti a bude prokázáno, že se subjekt dopustil podvodu nebo chyby, může mu být uložena nemalá pokuta.

Možné následky, které může berňák podnikateli uložit:

 • Pokuta až 50 000 Kč
 • Pozastavení činnosti
 • Úroky z prodlení – výpočet se provádí z roční repo sazby ČNB zvýšené o 14 %
 • 20 % doměřené daně
 • Penále

Součinnost podnikatele, jeho povinnosti a práva

Daňový subjekt má při kontrole několik povinností. Mezi tyto povinnosti patří:

 • Zajištění vhodného místa pro průběh kontroly
 • Poskytnutí FÚ veškeré potřebné dokumenty týkající se předmětu kontroly
 • Umožnění úředníkům kontroly jednat se zaměstnanci a dalšími stranami účastnící se podnikání
 • Nezatajování informací

Co je třeba zmínit je fakt, že součinnost a spolupráce s finančním úřadem po celou dobu kontroly se podnikateli opravdu vyplatí. V případě, že se podnikatel vyhýbá komunikaci s kontrolory, je mu daň vyměřena na základě pomůcek, tj. podle daní obdobných podnikatelů.

Při kontrole by ale subjekt neměl zapomínat ani na svá práva. Jedním z nich je možnost spolupráce s odborníkem, který jej může celým procesem kontroly provést. Podnikatel má tedy nárok na jmenování svého zástupce, kterým může být externí specialista, jako je účetní, daňový poradce nebo advokát, ale i jiného člověka z prostředí firmy, který se v daňové problematice lépe orientuje.

TIP: Základem je také správné a důsledné vedení podnikání, které může při případné kontrole velmi urychlit a zjednodušit proces. Nechte si poradit ohledně správy financí finančním poradcem.

Nenechte nic náhodě

Co se už leckterému podnikateli vyplatilo, bylo nahlížení do vlastního spisu. Obsahem spisu daňové kontroly jsou veškeré dokumenty, písemnosti apod., které souvisí s vašimi daňovými povinnostmi. Ze spisu můžete zjistit, zda úředník postupuje při kontrole aktivně a zbytečně jej neprotahuje.

Kromě toho můžete zjistit také to, zda neproběhl nějaký výslech svědka bez vaší přítomnosti, například obchodního partnera. Jsou zde tedy veškeré důkazní materiály, které proti vám kontrolor dosud nashromáždil.

Ukončení daňové kontroly

Jestliže podnikatel úspěšně vyvrátí veškeré pochybnosti FÚ, měl by z kontroly vyjít bez jakékoliv finanční újmy. V opačném případě musí postupovat podle rozhodnutí a zaplatit vyměřenou finanční náhradu.

Den ukončení je pak tehdy, jakmile subjekt obdrží oznámení o ukončení daňové kontroly včetně zprávy o daňové kontrole. Ta musí obsahovat:

 • Odkaz na oznámení daňové kontroly
 • Konečný výsledek daňového kontrolního zjištění, hodnocení sesbíraných informací a stanovisko k výsledku

Podnikatel má právo se proti výsledku do 30 dnů od obdržení rozhodnutí odvolat.

Závěr

Kontrola z berňáku může být opravdu peklo. Ale pokud víte, jak se na daňovou kontrolu připravit, máte napůl vyhráno. Na závěr bychom ještě rádi připomněli přísloví: “S poctivostí nejdál dojdeš.” A tím vám popřáli mnoho dalších úspěšných let, ideálně bez návštěvy z berňáku.

Klára Kohoutová, PoctiveSEO.cz

- Komerční sdělení -magazin

Další články autora

- Komerční sdělení -PR článek

Nejnovější články

Sponzorované odkazy

- Reklama -bydlení